Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost € 122,- exclusief BTW per kalenderjaar (2018). Wordt je lid in de tweede helft van het jaar, brengen we € 61,- exclusief BTW in rekening.

a. het lidmaatschap van de vereniging staat open voor vrouwen die ondernemer zijn (als natuurlijk of als rechtspersoon) in het midden- en kleinbedrijf en voor hen die zich oriënteren op het ondernemerschap;

b. daarnaast kunnen vrouwen lid worden die:
- een zelfstandig / vrij beroep uitoefenen, zoals arts, advocaat, therapeut of

- die vanuit een managementfunctie leiding geven aan personen en bedrijfsprocessen (directeur, manager, afdelingshoofd, vestigingsleider of een andere zelfstandige functie);

c. in bijzondere gevallen kunnen buitengewone leden worden toegelaten. Buitengewone leden zijn vrouwen die niet behoren tot de onder lid a of lid b genoemde categorieën.

Het aantal buitengewone leden mag maximaal 10% bedragen van het totaal aantal leden.

Het bestuur beslist over de aanvraag tot lidmaatschap.

De eerste kennismakingsbijeenkomst is kosteloos. Mocht je daarna vrijblijvend nog een of meerdere bijeenkomst(en) willen bijwonen, bedragen de kosten hiervoor € 15,=, contant te voldoen op de avond zelf. Voor speciale bijeenkomsten, zoals de zomerbarbecue, gelden voor niet-leden andere tarieven. Deze kosten worden altijd vooraf aangegeven.

Facebook Twitter LinkedIn