Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met 12 maanden verlengd (het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december).

Indien niet vóór 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk bij de secretaris is opgezegd, is men verplicht de contributie voor het komende verenigingsjaar te betalen.

Facebook Twitter LinkedIn