Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de sociaal-economische belangen van haar leden en tevens een sterke binding te realiseren tussen ondernemers en vertegenwoordigers van provinciale en lokale (semi-) overheden.

Facebook Twitter LinkedIn