Aanmelding

Het lidmaatschap gaat in zodra het getekende inschrijfformulier en de betaling van de contributie is ontvangen.

Bij aanmelding tussen 1 januari en 30 juni van het lopende jaar is de volledige contributie verschuldigd.

Bij aanmelding tussen 1 juli en 31 oktober van het lopende jaar is 50% van de geldende contributie verschuldigd.

Bij aanmelding tussen 1 november en 31 december van het lopende jaar is voor dat jaar geen contributie meer verschuldigd. Wel wordt alvast de factuur voor het komende jaar gestuurd, die nog in het lopende jaar betaald dient te worden.

Facebook Twitter LinkedIn